Wybory do Wydziałowych Rad Doktorantów (studia doktoranckie)

Szanowni Doktoranci, w związku z kończącą się kadencją poszczególnych Rad Wydziałowych (oraz kończeniem studiów doktoranckich przez część ich przedstawicieli) chcemy przeprowadzić wybory do nowej kadencji tak, aby w nowym roku akademickim 2021/2022 mogły zacząć...

Nagroda Rektora 2020/2021 – lista rankingowa

Szanowni Doktoranci! Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków o Nagrodę Rektora w roku akademickim 2020/2021. L.p. Numer indeksu Liczba punktów 1.       112872 41 2.       96537 40 3.       109175 22 4.       107678 20 5.       123755 15 6.       104002 12...

STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich

Miło mi poinformować, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej z dniem 19 kwietnia 2021 r. otworzyła nabór wniosków do programu wzmacniającego umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich i wspierającego ich działalność dydaktyczną. W załączeniu przekazuję pismo od Pani...

Nagroda Rektora dla doktorantów 2020/2021

Szanowni Doktoranci! Ogłasza się nabór do Nagrody Rektora w roku akademickim 2020/2021. Tekst Regulaminu oraz wniosek są w zakładce: Dokumenty -> Regulaminy: http://doktoranci.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2020-04-30-202105_zarz.pdf Wniosek może złożyć każdy...

Nabór do konkursu dedykowanego młodym naukowcom

Szanowni Państwo, W związku z naborem do projektu 6i-DIRS realizowanym przez uniwersytet Deusto z siedzibą w Bilbao w Hiszpanii w ramach akcji MSCA Cofund Programu Horyzont 2020, uprzejmie informuję, iż uczelnia ta prowadzi obecnie konkurs dla osób będących u progu...

Podsumowanie “półmetka” kadencji Samorządu Doktorantów UO

Szanowni Doktoranci! 14 lutego 2020 roku został wybrany nowy zarząd Samorządu Doktorantów UO. Od tego czasu minął rok i 11 lutego br., miało miejsce zdalne posiedzenie Rady Samorządu Doktorantów UO podsumowujące pracę Samorządu w tym czasie: *pozyskano nową (na stałe)...

(PILNE!!!) INFORMACJA DLA DOKTORANTÓW III ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH

Szanowni Doktoranci, Informacja dotyczy wszystkich Doktorantów III roku studiów doktoranckich, którzy nie rozpoczęli procedury: przypomina się, że postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora należy rozpocząć przed końcem III roku studiów. Ze względu na długi czas...

DECYZJE w sprawie styp. “projakościowego”

Szanowni Doktoranci, decyzje zostały wydane, są podpisane i obecnie będą rozsyłane na UCZELNIANE skrzynki mailowe. Ze względu na pandemię, podstawą do otrzymania stypendium będzie potwierdzenie mailowe odebrania skanu decyzji, czyli: Biuro Dydaktyki i Spraw...

RANKING STYP. “PROJAKOŚCIOWE”

Szanowni Doktoranci! poniżej załączona jest lista rankingowa osób, którym przyznano stypendium “projakościowe” (wytłuszczona czcionka i zielony kolor): ranking styp. projakościowe Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do Przewodniczących Rad swoich...