DECYZJE w sprawie styp. “projakościowego”

Szanowni Doktoranci, decyzje zostały wydane, są podpisane i obecnie będą rozsyłane na UCZELNIANE skrzynki mailowe. Ze względu na pandemię, podstawą do otrzymania stypendium będzie potwierdzenie mailowe odebrania skanu decyzji, czyli: Biuro Dydaktyki i Spraw...

RANKING STYP. “PROJAKOŚCIOWE”

Szanowni Doktoranci! poniżej załączona jest lista rankingowa osób, którym przyznano stypendium “projakościowe” (wytłuszczona czcionka i zielony kolor): ranking styp. projakościowe Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do Przewodniczących Rad swoich...

Sukces Słuchacza Szkoły Doktorskiej UO

Słuchacz Szkoły Doktorskiej UO w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji mgr Tomasz Burdzik został stypendystą Nordic Institute of Asian Studies SUPRA Nordic Scholarship. W ramach stypendium mgr Burdzik będzie rozwijać badania związane z realizowanym projektem...

DECYZJE w sprawie styp. doktoranckiego

Szanowni Doktoranci, decyzje zostały wydane, są podpisane i obecnie będą rozsyłane na UCZELNIANE skrzynki mailowe. Ze względu na specyfikę tego roku, biorąc pod uwagę pandemię, podstawą do otrzymania stypendium będzie potwierdzenie mailowe odebrania skanu decyzji,...

RANKING STYP. DOKTORANCKIE

Szanowni Doktoranci! poniżej załączona jest lista rankingowa osób, którym przyznano stypendium doktoranckie (wytłuszczona czcionka i zielony kolor): ranking styp. doktoranckie Wszelkie pytania i uwagi proszę kierować do Przewodniczących Rad swoich Wydziałów. Decyzje...

SUKCES naszej Doktorantki!

Pani Katarzyna Daniel z Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej została nagrodzona w Konkursie DOCUP 2020: “Szanowna Pani, pragnę poinformować, że Komisja Konkursowa DOCUP 2020 przyznała Pani miejsce III w kategorii DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA...

DECYZJE w sprawie styp. Rektora dla najlepszych doktorantów

Szanowni Doktoranci, decyzje zostały wydane, są podpisane i obecnie będą rozsyłane (pod koniec tego tygodnia) na UCZELNIANE skrzynki mailowe. Ze względu na specyfikę tego roku, biorąc pod uwagę pandemię, podstawą do otrzymania stypendium będzie potwierdzenie mailowe...

Konferencja WPiA UO

Szanowni Państwo, w imieniu członków Koła Naukowego Prawa Prywatnego i Własności Intelektualnej „Copyright” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego chciałbym zaprosić Państwa bardzo serdecznie do udziału w wydarzeniu organizowanym przez członków Koła we...