Stypendium "projakościowe"Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol