Konferencja Eurodoc


Data dodania: 2020-07-21 19:58:44

Szanowni Doktoranci, 

Przez kolejne dwa dni odbywać się będzie Konferencje Eurodoc współorganizowana przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Na profilu na portalu facebook ( fb.com/KRDedupl) będą udostępniać to wydarzenie w postaci streamingu. 

W załączniku grafiki promocyjne oraz krótki opis wydarzenia i organizatorów. Szczegółowy program pod adresem:  https://krd.edu.pl/wp-content/uploads/2020/07/Program-Eurodoc.pdf .
+ więcej

Wybory do Senatu


Data dodania: 2020-06-01 19:52:42

Szanowni Doktoranci!

Zgodnie z informacją Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej, z grona Samorządu Doktorantów powinien zostać wybrany przedstawiciel do Senatu (do końca lipca br.). Każdy Doktorant ma prawo zgłaszać swoją kandydaturę jak również podać kandydata (kandydowanie wymaga zgody pisemnej). W przeciągu dwóch najbliższych tygodni proszę o przesyłanie ewentualnych kandydatur do Przewodniczących swoich Rad Wydziałowych.
+ więcej

Nagroda Rektora 2019/2020 - wstępna lista rankingowa


Data dodania: 2020-05-24 10:19:47

Szanowni Doktoranci!

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków o Nagrodę Rektora w roku akademickim 2019/2020. Osoby wstępnie zakwalifikowane do otrzymania Nagrody Rektora zaznaczono pogrubieniem.

 

L.p.

Numer indeksu

Liczba punktów

1.

118887

42

2.

96537

36

3.

112872

31

4.

109175

18

5.

111928

17

6.

104002

15

7.

107678

12

+ więcej

Wszczęcie/otwarcie przewodu dla studiów doktoranckich


Data dodania: 2020-05-19 19:19:06

Szanowni Doktoranci,

w odpowiedzi na informację uzyskaną w Sekretariatu Szkoły Doktorskiej, w załączeniu udostępniamy wzory dokumentów:

- wniosek o wyznaczenie promotora,

- wzór oświadczenia promotora

- wzór oświadczenia promotora pomocniczego.

Przewód/postępowanie należy rozpocząć przed końcem 3 roku studiów. Dlatego prosimy, aby w miarę możliwości, jak najszybciej złożyć dokumenty w sekretariacie Szkoły Doktorskiej (budynek WPiA) albo przesłać skanem (uwzględniającym własnoręczne podpisy) na adres: szkoladoktorska@uni.opole.pl Więcej informacji na stronie awanse.uni.opole.pl/szkoladoktorska.uni.opole.pl
Procedura odbywa się według „starych zasad” (tzn. na mocy przepisów ustawy o stopniach i tytule) z modyfikacjami wprowadzonymi tzw. „ustawą 2.0”.

Postępowania awansowe na UO prowadzi Rada Naukowa UO (jednostką administracyjną, która obsługuje Radę Naukową jest Sekretariat Szkoły Doktorskiej UO).

Załączniki:
wzor-wniosek-o-wyznaczenie-promotora.doc

wzor-oswiadczenie-potencjalnego-promotora.doc

wzor-oswiadczenie-potencjalnego-prom.-pomocniczego.doc+ więcej

Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego 2019/2020


Data dodania: 2020-05-04 19:56:05

Szanowni Doktoranci!

Ogłaszamy nabór wniosków do Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów w roku akademickim 2019/2020.

Wniosek może złożyć każdy doktorant posiadający status: uczestnika studiów doktoranckich lub słuchacza szkoły doktorskiej prowadzonych w Uniwersytecie Opolskim z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 pkt 1 i 2 Regulaminu, który spełnia łącznie minimum trzy punktowane kategorie, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3.

Regulamin oraz wniosek znajdują się poniżej:
2020-04-30-202105_zarz.pdf

Harmonogram:

5 maja - 19 maja - czas na złożenie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami

20 maja - 23 maja - ocena wniosków przez Komisję

24 maja - ogłoszenie listy rankingowej (poglądowej)

25 maja - 1 czerwca - czas przewidziany na odwołania

2 czerwca- 4 czerwca - rozpatrzenie odwołań

5 czerwca - ogłoszenie listy końcowej

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami ze względu na obecną sytuację należy złożyć wyłącznie elektronicznie w jednym pliku formatu pdf na adres: pawel.swislowski@uni.opole.pl
+ więcej

Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja


Data dodania: 2020-04-27 10:31:02

Szanowni Doktoranci!

Na kolejny okres zostało przedłużone ograniczone funkcjonowanie uczelni.

Ze szczegółowymi informacjami można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/przedluzenie-ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-24-maja

+ więcej

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal zamknięcie uczelni


Data dodania: 2020-04-09 18:37:09

Szanowni Doktoranci!

Kolejne obostrzenia i zalecenia w związku z pandemią koronawirusem.
Z informacjami można zapoznać się na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zasady-na-dluzej

+ więcej

Funkcjonowanie uczelni w Polsce zawieszone do 10 kwietnia


Data dodania: 2020-03-21 21:09:58

Szanowni Doktoranci!

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem epidemii minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedłużył zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Szczegóły informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/funkcjonowanie-uczelni-w-polsce-zawieszone-do-10-kwietnia
+ więcej

Otwarte konkursy NCN


Data dodania: 2020-03-20 16:15:36

Szanowni Doktoranci!

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy w ramach programów OPUS 19 i PRELUDIUM 19 oraz nowy konkurs POLS. Wnioski w konkursach ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r., zaś wyniki będą znane nie później niż w grudniu 2020 r.
Szczegóły dotyczące poszczególnych konkursów zamieszczone są na stronie NCN https://www.ncn.gov.pl/ w zakładce „Aktualnie otwarte konkursy”.
+ więcej

Komunikat - zmiany organizacyjne


Data dodania: 2020-03-18 23:24:37

Szanowni Doktoranci!

W niedługim czasie na stronie Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego zostaną wprowadzone zmiany:
*wprowadzenie na stronę nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
*aktualizacja danych Zarządu, Rady i Rad Wydziałowych itp.
*zmiana i dostosowanie strony do nowych wymogów (nowy wzór wg standardów UO).

Dodatkowo staramy się o siedzibę dla Samorządu (do posiedzeń rad, komisji itp.).

W maju zostanie ogłoszony nabór wniosków do Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego wraz z uaktualnionym regulaminem.

Kolejno będą wprowadzane zmiany/aktualizacje do regulaminów stypendialnych (np. zmiana sposobu punktowania czasopism wraz z wejściem nowej ustawy).

W przyszłym roku planowane jest wewnętrzne seminarium/konferencja dla doktorantów UO.

Ze względu na wdrażanie się we wszystkie procedury związane z objęciem funkcji Przewodniczącego Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego proszę Was o wyrozumiałość i cierpliwość :)

W razie pytań, wątpliwości, komentarzy, proszę o kontakt: pawel.swislowski@uni.opole.pl

Paweł Świsłowski


+ więcej

Strona 1 z 41


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol