Ważne


Data dodania: 2016-09-24 14:05:10

Przypominamy o możliwości składania wniosków o stypendia dla doktorantów do 15 października br.
Jednocześnie prosimy o wypełnianie wniosków z nowym regulaminem:

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Opolskim

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego
+ więcej

UWAGA DOKTORANCI L AT I-IV HISTORIA


Data dodania: 2016-07-05 20:53:21

Złożenie sprawozdania jest obowiązkowe. W nawiązaniu do zamieszczonego już wcześniej ogłoszenia, proszę o nadsyłanie sprawozdań na adres mailowy magdau.opole@wp.pl. Ostateczny termin ich składania to 20 lipca
+ więcej

UWAGA- Elektroniczne Indeksy


Data dodania: 2016-06-20 18:32:01

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 15 czerwca br. w Uniwersytecie Opolskiem od roku akademickiego 2016/2017 na studiach doktoranckich wprowadza się tzw. elektroniczny indeks. Więcej informacji w załącznikach.

Zarzadzenie-Rektora Nr 23/2016
Zarzadzenie-Rektora-Nr 3/2016
 
+ więcej

Spotkanie ogólne


Data dodania: 2016-06-20 18:16:36

W dniu 30 czerwca br. o godz. 17:00 w sali 230 w budynku Collegium Biotechnologicum przy ulicy kominka 6 odbędzie się spotkanie ogólne Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Opolskiego. Podczas spotkania będzie poruszona sprawa wprowadzenia zmian do:
  • Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego,
  • Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim.

W poniższych załącznikach przedstawiono propozycje zmian powstałe po konsultacjach przedstawicieli Samorządu Doktorantów oraz Kierowników Studiów Doktoranckich:

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie  Opolskim

Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Opolskiego

UWAGA - DOKTORANCI LAT I - IV HISTORIA


Data dodania: 2016-06-09 07:41:46

"Proszę o przesyłanie sprawozdań merytorycznych za semestr letni wraz z dopisanymi Państwa adresami mailowymi na moją skrzynkę (magdau.opole@wp.pl) do 21 czerwca

Magdalena Ujma"

Nagroda Rektora - Lista Laureatów


Data dodania: 2016-05-31 11:40:16

LISTA LAUREATÓW NAGRODY REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016


Marlena Garczewska

Arkadiusz Niemczyk

Przemysław Fordymacki

Piotr Godyń

Wręczenie Nagród Rektora nastąpi 3 czerwca 2016r. o godz. 12.15 w Auli Wydziału Teologicznego (ul. Drzymały 1a) na uroczystości Promocji Doktorów i Doktorów Habilitowanych.

Ankietyzacja Doktorantów


Data dodania: 2016-05-25 21:08:03

Szanowni Doktoranci,

zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu organizowanym przez Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych.

>>>>> http://pdnhis.ankietaplus.pl/ <<<<<

Ankieta skierowana jest tylko do doktorantów nauk humanistycznych i społecznych. Jej celem jest diagnoza stanu studiów doktoranckich z obszaru nauk humanistycznych i społecznych oraz zidentyfikowanie aktualnych problemów doktorantów związanych z tymi obszarami nauki.
Zebrane dane będą analizowane zbiorczo bez porównywania uczelni między sobą. Ankieta ma charakter anonimowy 
Więcej informacji na temat badania: www.pdnhis.edu.pl/badanie 
Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl

Proszę o przekazanie informacji doktorantom.

Przemysław Fordymacki

Komisja ds. badań PDNHiS

Komisja ds. humanistyki i nauk społecznych Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego

Nagroda Rektora - lista rankingowa


Data dodania: 2016-05-22 19:56:08

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków
o Nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego dla doktorantów.

 

Nr indeksu

Punkty

1

91784

41

2

92239

41

3

79947

39

4

91314

31

5

95540

27

6

699

26

7

99933

25

8

102126

6

9

96653

6


Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-05-22 19:53:59

"Czas składania wniosków został przedłużony do 27 maja. Ostateczny termin ich rozpatrzenia zostanie podany wkrótce."

Komunikat - doktoranci - Historia


Data dodania: 2016-05-20 19:41:59

"W związku z awarią komputera w Instytucie Historii, w imieniu pani Oli Chochel, proszę o przesyłanie do sekretariatu Państwa adresów e-mail
Magdalena Ujma"

Strona 4 z 35


Administrator strony: Piotr Godyń
doktoranci@uni.opole.pl

dol